Ukončit Zprávy

Měsíc zdravé krve 2017: v září se otevírají dveře hematologických center. Vyšetření krevního obrazu budou zdarma