Ukončit Zprávy

Uběhlo 15 let od povodní. Zkušenosti z nich DPP využil k vylepšení protipovodňové ochrany