Ukončit Zprávy

V Dejvicích bude Pevnostní uzavřena kvůli vodovodu do února