Ukončit Zprávy

Vědecký jarmark má přivést mladé lidi k zájmu o vědu a techniku