Ukončit Zprávy

Víte, kde bydlel Josef Škvorecký? V Patočkově ulici ho na "jeho" domě připomíná pamětní deska